fredag 3. juli 2009

HVA ER HIMLEN?

Jeg undres så ofte hva himlen er
jeg aner så ganske lite
av det som jeg engang skal skue der,
jeg vil gjerne mere vite.

Min tanke tar meg i flukt av sted,
høyt over skyer, bak måne og stjerne.
Legemet skal ei følge med.
Jeg skuer i ånden det fjerne.

Jeg ser inn`for portens buede dører,
ser gater av reneste gull...
og dette som når mine ører
er sangen så underfull.

Den synges av mange slags stemmer
et jublende, blandet kor.
Jeg hører og ser, mitt hjerte fornemmer
en lykke uendelig stor.

Da vekkes jeg opp av min drøm.
Borte er sang og musikk.
Jeg føler bare en gledesstrøm
over det indre syn jeg fikk.

På jord er jeg kalt til å være
til Herren meg sender bud, -
De svakes byrder å bære, -
dette er kallet fra Gud.

Gud hjelp meg å skape litt glede
der hvor jeg ferdes på jord.
For mennesker veien berede
inn til din herlighet stor.

Og engang jeg går gjennom portens bue
for evig, - da vet jeg så ganske visst,
den første mitt øye skal skue
er Frelseren, - Jesus Krist.

(nov. 1975)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar