fredag 3. juli 2009

FRA MØRKE TIL LYS

Jeg gikk der i mørket og frøs
hvor lenge jeg slett ikke vet.
Jeg gikk som jeg var i en døs
og følte min ensomhet.

Jeg følte jeg var i fengsel
med slå for hver eneste dør
I hjertet mitt bodde en lengsel
etter noe jeg eide før.

Hva eide jeg før? - Barnetroen.
Tro på en himmelsk far.
Den tro som bygget broen
mellom spørsmål og svar.

Nå gikk jeg alene og grublet,
jeg var som et knekket siv.
Da hørte jeg noen - som jublet
og sang om sitt nye liv.

Det rykket meg ut av min ensomhet.
Det var noen velkjente toner.
Jeg ante en bedre virkelighet
med Jesus som min forsoner.

Da stod jeg og nølte en stund.
Skulle jeg våge meg inn?
Jeg følte meg som en hund
som var rømt ifra herren sin.

Da hørte jeg ord i en melodi:
"Du kan få nytt liv min venn,
et liv fylt av glede og harmoni.
Du får det hos Mesteren.

Å, kom nå i dag, utsett det ei."
- Nå hørte jeg ikke mer.
Jeg måtte tilbake, jeg banet meg vei
og ydmykt sank jeg på kne.

Om frelse og nåde jeg ropte til Gud,
som et barn stod jeg overfor far.
Og så fikk jeg kjenne - Han løste meg ut.
Jeg var fri, jeg hadde fått svar.

Hver den som påkaller Herrens navn
han skal få frelst sin sjel.
Frelseren kan stille alle savn
og glede og fred blir vår del.

(okt. 1975)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar