fredag 26. juni 2009

TA TID

Ta tid til å hvile
når du er nær å fortvile.
Da blir du glad,
du kan synge et kvad,
for framtiden begynner å smile.

Ta tid til å be
når du intet kan se.
Mørket han spreder
du opplever gleder
sammen med Gud - han gir deg sin fred.

Ta tid til å takke
selv om livet går oppover bakke.
Har du takknemlig sinn,
da er lykken blitt din,
og sammen med Gud du frimodig kan snakke.

Ta tid for din neste,
det er til ditt beste.
Vil jeget du glemme,
da kan du fornemme
tilfredshet ditt hjerte vil gjeste.

Ta tid til å vente
på Sønnen Gud sendte
til jorden den gang
mens englene sang.
Han kommer igjen for sine å hente.

(Krigsropet aug. 1976)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar