fredag 26. juni 2009

JULEN ER HER

Nå er det jul over hele vår jord.
Den kommer som gjest,
for å skape fest.
Jul bringer glede til liten og stor.

Jul skaper høystemte sinn,
alle blir gode og snille.
Sinn som var harde, blir milde,
og alle kan synge: "Han er Frelser min".

Når julen er over, er allting som før.
Vi har ikke tid for hverandre.
Rundt oss er mye å klandre,
man står der på avstand, ser verden forblør.

Slik har det alltid vært på vår jord.
Men Gud i sin kjærlighet så
at verden i kulde ville forgå.
Så sendte han Sønnen, vår Frelser så stor.

Han fødtes som barn i en stall,
ble lagt i et krybbe tom.
I herberget var ikke rom.
Han kom til en verden så hard og kald.

Her lå han, den veldige Gud,
en rådgiver, skaper av fred.
Mens lyset senket seg ned,
og engler forkynte det glade bud.

Budskapet skaper fremdeles fest.
Den Jesus som fødtes den gang
da himmelen fyltes av englesang,
han er ikke bare en julegjest.

Han er verdens Frelser, har syndene båret.
Han skaper fred i sjel og sinn.
Om du får troen i hjertet inn,
da blir det jul hele året.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar